Bach® Bloesem Groep I

Angst - Wil en Macht -

 

 

2. Aspen/Esp = De Bloesem van Voorgevoelens

 

Van duistere voorgevoelens…

Onverklaarbare, vage angsten, voorgevoelens, geheime vrees voor een of ander onheil. De fantasie loopt amok. Nachtmerries. “Angst voor de angst”. Ongegronde gevoelens van angst en gevaar.

… tot bewuste sensibiliteit.

Realistische inschatting van mijn sensitieve aanleg en beter ermee omgaan.Brengt onbevreesdheid; overwinning; opstanding.

“Ik heb vertrouwen in de toekomst en ik word begeleid.”

 

 

 

 

6. Cherry Plum/Kerspruim* = De Bloesem van Berusting

 

 

Van overspannenheid…

Angst om innerlijk los te laten, angst om het verstand / je zelfbeheersing te verliezen, angst voor verkeerde zielsmatige gevolgtrekkingen; onbeheerst temperament, dwangvoor-stellingen, waanideeën, woedeuitbarstingen, zelfvernietiginggedachten, gevoelens en emoties niet kunnen verwerken, irrationale gevoelens.

… tot ontspanning.

Innerlijk loslaten; meer gelatenheid in spanningsrijke situaties.

Brengt openheid; kalmte; rust

“Er is een bron in mij van waaruit ik de kracht krijg om mijn doel te bereiken.”

 

 

 

 

20. Mimulus / Maskerbloem = De Bloesem van Dapperheid

 

 

 

Van angst voor de wereld…

specifieke angsten waar je ‘de vinger op kunt leggen’, schuwheid, bedeesdheid vrees, angst voor de wereld. “Fobieën”. Alle soorten overgevoeligheid. Innerlijke spanning. Bloost gauw. Schuift uit angst dingen voor zich uit. Vermijding.

… tot vertrouwen in de wereld.

Persoonlijke dapperheid; beter omgaan met eigen sensibiliteit; over bestemde angsten uitgroeien.

Brengt dapperheid en vertrouwen.

“Ik mag alle lasten uit het verleden loslaten en ik verzamel nieuwe moed.”

 

 

 

 

25. Red Chestnut / Rode Kastanje = De Bloesem van het Losmaken

 

 

 

.Van Symbiose…

Overdreven Zorg en angst om anderen. Sterke innerlijke verbondenheid met andere, geliefde personen. Men heeft zich van een bepaald mens niet kunnen afnavelen. Ziekmakend medelijden.

…tot zelfstandigheid.

Behoud en afgrenzing van eigen persoonlijkheid. Brengt zorg en steun vanuit naastenliefde

“Ieder levensplan is verschillend en ieder plan leidt tot perfectie op zijn eigen manier.”

 

 

 

 

26. Rock Rose / Zonneroosje* = De Bloesem van Escalatie

 

 

Van paniek…

Ontzetting en paniekgevoelens; buitengewoon acute angsttoestanden. Innerlijke paniek; levensbedreigende vrees/ snel opschrikken. Terreur, horror, pure ontzetting. Het centrale zenuwstelsel is gek geworden. Men verliest het overzicht.

… tot heldenmoed.

Kunnen reageren met tegenwoordigheid van geest; berusting.

Brengt moed en standvastigheid.

“God heeft mij lief en schenkt mij vertrouwen.
Ik ben vervuld van nieuwe hoop.”

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.