Vlinder Essences

1 Xifa Visisilion / Diep purper Magenta
image002

Deze essence helpt bij de ondersteuning van het fysieke lichaam, vooral na een schok of trauma en na ongevallen heeft het een kalmerend en ondersteunend effect. Xifa Visisilion brengt rust en helpt fysieke- en zenuwenergieën weer te centreren. De werking van deze essence is te vergelijken met B0 en B1, maar werkt op een hogere trilling in de verfijnde lichamen en heeft daarom een diepere genezende werking over een langere periode.

2 Rono Simaron / Rood
image004

Ontspannend en centrerend ondersteunt deze essence het fysieke lichaam. Door het gebruik ervan verbetert onze verbinding met alle 'aardewezens' en het wekt een warm en tevreden gevoel op. Rono Simaron vermindert spanning en stress en resulteert in diepe slaap.

Het kan als hulpmiddel bij slapeloosheid gebruikt worden, dit in tegenstelling tot de rode tinctuur. De essence versterkt onze verbondenheid met Moeder Aarde op momenten dat we (haar) zorg nodig hebben.

3 Nola Marilion / Oranje
image006

Dit is een verfrissende, vitaliserende energie die ons weer een gevoel van richting en vrolijkheid geeft. Nola Marilion herstelt het uitputtende 'lege Batterij' gevoel. Het geeft weer richting en energie aan het hele wezen en een gevoel van vrolijkheid wat goede relaties, gezondheid en harmonie stimuleert.

4 Simi Parillion / Goud
image008

Voor het vinden van 'onze held' van binnen. Deze essence verbindt ons met de bron van overvloed en wijsheid. We vinden de waarlijke koning of koningin in onszelf, de schoonheid van het Hogere Zelf. Simi Parillion verbindt ons met de overvloed op alle niveaus en wij ontdekken de rijkdom van het leven. Het is een harmoniserende, verhelderende en verrijkende kracht die ons op energetisch vlak met de Zonnewezens verbindt in al hun overvloed en liefde.

5 Kana Yinarron / Koraal
image010

De zuivere ervaring van sensualiteit. Deze essence staat voor de waardering en kwaliteit van alle zintuiglijke ervaringen in het leven. Het verscherpt alle zintuigen op een harmonieuze manier en stimuleert de verbeeldingskracht. Kana Yinarron helpt ons het leven als één geheel te ervaren en het verdiept onze verbondenheid met anderen. Dit komt met name tot uiting in het liefdesspel en bij alle creatieve vormen van schoonheid zoals kunst, muziek en dans.

6 Suma Mimarillon / Geel
image012

Deze essence stimuleert onze sociale krachten, brengt emoties in balans en geeft een gevoel van welzijn. Suma Mimarillon werkt als een antidepressivum en geeft een gevoel van vitaliteit en vreugde. Het stimuleert relaties met wezens op alle niveaus en brengt warmte en licht in allerlei interacties. Deze essence helpt bij regressiewerk door negatieve patronen om te zetten in positieve en geeft daarbij ruimte voor een nieuw begin.

7 Kimi Pinirion / Licht Geel
image014

Het sleutelwoord bij deze essence is verrukking. Het brengt licht en vreugde in emoties en daardoor plezier en inspiratie. Kimi Pinirion creëert een pad naar de Engelen toe; zo wordt interactie met hen mogelijk. Vreugde en verrukking zijn namelijk de energieën waar engelen mee werken en Kimi Pinirion brengt ons daarmee in verbinding. Door deze verfijnde licht gele energie kunnen artistieke gaven verhoogd en geïnspireerd worden. Kimi Pinirion is vreugdevol en opbeurend en brengt een gevoel van dankbaarheid en appreciatie.

8 Timi Mokariron / Rozerood
image016

Energetisch verbindt deze essence ons met de Goddelijke Moederenergie. Moederliefde, sensualiteit en seksualiteit worden er door verhoogd en ondersteund. Door het gebruik van deze essence komt er in ons een sterke verbinding tot stand tussen de Moeder Aarde Energie en de Goddelijke Moederenergie. Mannen hebben baat bij deze essence omdat zij hun vrouwelijke kant stimuleert. Timi Mokariron stimuleert in het liefdesspel de zorg en compassie voor de ander en daardoor de erotiek. Het is een vrouwelijke liefelijke energie voor iedereen, opdat we ons met de magie van bloemen kunnen verbinden.

9 Kaya Ninilion / Roze
image018

Belangrijk in relaties! Dit is de universele kleur voor de liefde en met haar solaire vibratie voorspelt zij ware balans en harmonie in alle relaties.
Mannelijke en vrouwelijke energieën worden door Kaya Ninilion in balans gebracht en zo ook de elementen van macht en liefde in ons. Daaruit ontstaat: vrede, harmonie, sociale eenheid en goede relaties met de aarde.Kaya Ninilion helpt de ecologie en een goed beheer van de aarde te ontwikkelen en zij versterkt ons gevoel voor de ritmes van de natuur. Door het gebruik van deze essence worden relaties tussen ouders en kinderen beter door toename van opofferingsgezindheid en onvoorwaardelijke liefde.

10 Tema Visiron / Licht roze
image020

Deze essence staat voor de hoogste vorm van onvoorwaardelijke liefde en werkt erg kalmerend en zuiverend. Zij verwijdert alle niveaus van disharmonie en vervangt deze door trillingen van de hoogste spirituele liefde. Het is de trilling van devotie en onvoorwaardelijke dienstbaarheid in directe verbinding met de Heilige Geest. Deze lichtroze vlinder verbindt ons met het hart van de Goddelijke Moeder en de schoonheid en vrede van haar liefde. Tema Visiron helpt bij genezing, zorg, ontspanning en meditatie. Deze essence ondersteunt alle relaties, zij is zeer goed te gebruiken door zwangere vrouwen, baby’s, oudere mensen en zieken. Het is pure LIEFDE.

11 Solo Tisillion / Citroengeel
image022

Vreugde en vrolijkheid leven in deze kleur. Deze essence brengt verbondenheid met alle wezens tot stand via geest en emoties. Solo Tisillion vergroot positiviteit, inspiratie en vreugde. Zij laat ons dansen op de zonnestralen en helpt tegen depressies. Zij doet onze vele talenten en artistieke gaven ontwaken omdat zij ons met de hogere inspiratie in contact brengt. De balans tussen geest en emoties wordt na ziekte of problemen door deze essence hersteld. Solo Tisillion geeft een gevoel van welzijn, vitaliteit, positiviteit en helderheid. Door het gebruik van de essence wordt ons denken helder en kan de kwaliteit van het zicht van de ogen verbeteren. Solo Tisillion verbindt ons met de universele geest.

12 Wima Pilliron / Olijfgroen
image024

Deze essence helpt ons om dingen los te laten, om ons van angsten, negatieve emoties en ongewenste lasten in ons astrale lichaam te bevrijden. De olijfgroene kleur werkt zuiverend, bevrijdend, verruimend en brengt een diep gevoel van vrede en welzijn. Door Wima Pilliron kunnen we ons verbinden met de harten van alle wezens op emotioneel niveau. Hierdoor wordt de kwaliteit van medeleven en 'vrouwelijk' leiderschap vergroot. Zij combineert namelijk elementen van wijsheid en compassie, solidariteit met anderen en liefde. Deze essence is behulpzaam in regressiewerk omdat het astrale lichaam gezuiverd wordt zodat er een nieuw begin gemaakt kan worden. Wima Pilliron helpt bij rouwprocessen, brengt helderheid, wijsheid en vrede.

13 Yisa Summaron / Groen
image026

Integratie is het sleutelwoord voor deze energie. Zij geeft helderheid, ruimte en richting aan ons leven door de mogelijkheid om (zonder moeite) alle aspecten van ons leven te integreren. Het astrale lichaam en het hartchakra worden door het gebruik van deze essence vergroot waardoor alle aspecten van ons wezen tegelijkertijd worden geïntegreerd en geharmoniseerd. Op die manier kunnen pieken en dalen in het leven beter worden ondersteund. Yisa Summaron helpt ons onze plek en ruimte in het universele geheel te vinden. De natuur wordt door Yisa Summaron ondersteund en wij mogen onze plaats daarin innemen. Zo brengen we evenwicht in het hart en geven we richting aan onze beslissingen.

14 Sola Vikerlion / Licht groen
image028

Deze essence staat voor de energie die onze innerlijke wereld ondersteunt, die zo uniek is voor ieder van ons. Sola Vikerlion ondersteunt onze innerlijke verbeeldingskracht en eigen creativiteit. Ons 'kind zijn' wordt door deze essence gevoed. Het ondersteunt ons gevoel van innerlijke vrijheid om voor onszelf te kiezen. De individualiteit komt door het gebruik van de essence meer naar voren en de creativiteit wordt erdoor gestimuleerd. Sola Vikerlion verbindt ons met de hogere sferen en ondersteunt astrale reizen.

15 Wira Tentatron / Emerald (smaragd) groen
image030

Deze essence heelt en verbetert de functies van het hartchakra. Het kalmeert, harmoniseert en brengt de energieën van het zenuwstelsel, de ademhaling en het hart in balans. Voor iedereen die met dieren en planten te maken heeft, brengt deze essence harmonie en medeleven in het werk. Wira Tentatron verhoogt de innerlijke sterkte en de moed om anderen met hun problemen te helpen. De essence geeft iedereen in een leidinggevende functie kalmte, moed en zekerheid. Ook yogaoefeningen worden ondersteund door deze essence.

16 Tira Winirion / Turkoois
image032

Deze essence voedt de energie van communicatie, relaties en sociale activiteiten. Werkelijke aandacht en medewerking voor anderen wordt door Tira Winirion verbeterd. Deze vlinderenergie stimuleert communicatie op alle niveaus vooral met de oceaanwezens en hun energieën. Wanneer we ons met de zee-energieën verbinden, kunnen vele relaties met anderen worden geheeld en geharmoniseerd. Sociaal artistieke uitingen worden gestimuleerd, dus dansers, acteurs en sprekers zullen bij deze essence baat hebben. Ook kan het ons bewust met ons hogere plan in contact brengen waardoor we meer inzicht hebben in waarom, hoe en wat we doen

17 Mala Linilion / Licht Turkoois
image034

Deze essence verbindt ons bewust en energetisch met onze hoogste bron. De verbinding met de Engelen, Spirituele Wezens en Deva's wordt er door versterkt. Het werken met muziek, kristallen, genezing en andere activiteiten zullen door deze energie worden begeleid en vergroot. Dit is de kleur van coöperatie en samenspel op alle niveaus. Mala Linilion helpt ons meer medeleven te hebben met elkaar en in harmonie elkaars wensen te respecteren. Zo leren we onszelf verfijnder uit te drukken. Deze essence helpt pioniers hun ideeën te ontwikkelen.

18 Nori Restillion / Blauw
image036

'Vrede en gehoor geven aan' zijn de kwaliteiten van deze energie. Zij werkt ontspannend en stress verminderend. Het geeft een gevoel 'in je midden' te zijn. Het verbetert de hogere communicatie met anderen zoals luisteren en reageren. Er ontstaat meer medeleven met de ander wanneer we aandacht schenken aan wat we denken en zeggen. Nori Restillion concentreert onze wil waardoor projecten met anderen beter gaan lopen. De essence verbindt ons met het 'Goddelijke Plan' voor de planeet en stimuleert ons werk en sociale leven.

19 Lina Sinlinlon / Licht blauw
image038

Deze essence staat voor innerlijke vrede, vertrouwen en verbondenheid. Dit is de essentie van 'Let go and let God' Het versterkt ons vertrouwen in God. Het helpt ons open te staan voor Gods wil en waarlijke vrijheid te ervaren zonder vrees en angst. Lina Sinlinlon is de energie van diep vertrouwen, vrede en evenwicht tussen liefde en kracht. Het zilver van de liefde is in balans met het lapis van kracht en dat wordt samen de kleur licht blauw. Deze kleur staat voor de perfecte Wil en Autoriteit van God. Gods waarlijke Vaderliefde verbindt de Goddelijke Wil met heel het leven. Deze essence stimuleert zelfkennis.

20 Tori Sommarion / Koningsblauw
image040

Deze essence is een sterk hulpmiddelvoor onze wilskracht. Zij geeft ons meer controle over ons leven en onze activiteiten en brengt meer controle over onze fysieke handelingen en een genezende energie voor het hele lichaam. Daardoor is het mogelijk ontspannen te kunnen werken. Tori Sommarion kalmeert en versterkt het hele etherische lichaam waardoor nerveuze en seksuele energieën worden geharmoniseerd. Zij ontspant en geeft vertrouwen. Deze essence helpt bij fysieke pijn, het is een ware kracht potentie.

21 Vima Tokarion / Indigo
image042

Deze energie stimuleert hogere gedachten, telepathie, intuïtie en helderziendheid. Zij is gecentreerd op het derde oog en verbindt ons met de zesde kosmische straal. Met deze essence kunnen we ons verbinden met de bronnen van kennis die ons menselijk verstand te boven gaan, de universele geest. Zij stimuleert sterk medeleven en telepathische verbindingen op mentaal/emotioneel niveau met gelijkgestemden. Vima Tokarion werkt uitstekend voor helderzienden en mediums om hogere informatie accuraat over te brengen. De essence helpt het derde oog te openen en spiritueel inzicht te geven. Zij helpt emoties te begrijpen, verwarring te ontrafelen en brengt sterkte en harmonie in ons denkvermogen.

22 Puma Tosaron / Violet
image044

Deze essence vertegenwoordigt de poort naar de spirituele wereld. Zij werkt zeer kalmerend en centrerend zodat we moeiteloos in onze stilte kunnen vinden voor een diepe meditatie. Puma Tosaron opent de zuivere weg naar God, waardoor we diepe vrede en welzijn moeiteloos ervaren (aanvaarden). Puma Tosaron kan ons bewustzijn met vele niveaus van de spirituele wereld verbinden zodat we verschillende soorten ervaringen kunnen beleven. Zij helpt ons onze eigen weg van dienstbaarheid in de wereld te begrijpen waardoor genezing en harmonie worden gestimuleerd. Het is een ontspannende energie, behulpzaam bij veel therapieën.

23 Wima Simarion / Licht violet
image046

Dit is een puur helende Engelenenergie. Deze prachtige essence dient om met de Engelen en de Spirituele Wereld te werken in genezing en dienstbaarheid. Gevoeligheid, ontvankelijkheid en medeleven worden ondersteund door innerlijke stilte. Zo kan een verdieping in meditatie de toestand van verrukking creëren.
Deze essence stimuleert een grotere bewondering en helderheid van schoonheid, genade en respect voor alles wat leeft. Wima Simarion creëert een ontvankelijkheid voor Engelen met kwaliteiten voor consideratie, gevoeligheid en overgave. Grote spirituele ontwikkeling in samenwerking met deze essence kan resulteren in moeiteloze communicatie met de 'geest'.

24 Zila Sissilion / Paars
image048

Dit is een essence waarbij we onze innerlijke schoonheid aan de buitenwereld kunnen tonen en ons met Gods schoonheid kunnen verbinden. Het opent onze ogen voor de schoonheid van de creatie en versterkt en verbetert ons visuele vermogen. Met deze energie kunnen we de realiteit van de dingen zien op hun innerlijk niveau. We worden ons ervan bewust dat echte schoonheid van binnen uit komt en het uiterlijk slechts illusie is. Zila Sissilion kan helderziendheid stimuleren en brengt ons Hogere Zelf in ons aardse bereik. Het is een elixer voor artiesten.

25 Yova Tirillion / Lila
image050

Dit is een verfijnde energie waarmee we onszelf, anderen en alles wat leeft mogen verwennen. Het is een transformatiekleur die vernieuwt, zuivert en op alle niveaus van hart en ziel inwerkt. Deze essence staat voor de pure liefde van Engelen die liefde brengen op alle vlakken van ons bestaan en ons regenereren op alle niveaus. Yova Tirillion staat voor wedergeboorte, een nieuw begin, transformatie, genezing van de ziel en de mogelijkheid om alles lief te hebben. Zij ontwikkelt een grote gevoeligheid voor de situatie en energieën van anderen en wekt medeleven voor hen. Het resultaat daarvan is: dankbaarheid, waardering, koestering voor alles. Deze essence stemt ons af op de liefde van de Engelen.

26 Vaza Risiron / Magenta
image052

Deze essence helpt bij transformatie, het uitstijgen boven aardse ervaringen en het hemelse ervaren. De energie kan ons uit ons lichaam tillen naar ons eeuwige ziele bewustzijn, dat ons voorbij ons incarnatie bewustzijn brengt. We gaan erdoor naar binnen in het eeuwige waar alles 'Één' is. Onze problemen lossen zich op en we hebben toegang tot de sleutelinformatie van ons incarnatieplan. Hemelse niveaus kunnen worden ervaren wanneer we met deze essence mediteren en we ons afstemmen op het liefhebbende hart van de Goddelijke Moeder. Directe inspiratie en begeleiding van hemelse wezens worden door Vaza Risiron aangemoedigd.

27 Nina Sirion / Zilver
image054

Eenheid is het sleutelwoord van deze essence. Een diepgaand begrip van de fundamentele levensvraagstukken en een verbinding met alle wezens en de materiële wereld worden er door gestimuleerd. Dit is de universele magische, wezenlijke essentie die alle liefde omarmd, onze gedachten en energieën op alle niveaus van bewustzijn harmoniseert. Nina Sirion helpt ons de innerlijke kwaliteit van de dingen te bevatten en ons denken te zuiveren zodat we problemen met anderen kunnen oplossen. Het is een krachtige energie voor meditatie, het versterkt alle kleuren en helende energieën. Het is de kern van het energiepatroon van het leven. Een elixer voor alle situaties.

28 Regenboog vlinder essence
image056

Deze essence bevat de volgende 'vlinder' kleuren: Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo, Magenta. Pure verrukking is een goede beschrijving van deze essence. De tincturen van de zeven spectrum kleuren worden erin gecombineerd en resulteren in een harmonie van vreugde, vitaliteit, spiritualiteit en volkomen overvloed! Gebruik deze essence als fysieke, emotionele, mentale en spirituele stimulans wanneer nodig. Deze essence kan in veel situaties gebruikt worden door mensen, dieren en planten. Zij werkt op de meer verfijnde energievelden en werkt het best als vitalisator voor spirituele, ziele en mentale kwesties.

   

 

De filosofie achter het Aura-Soma Colour-Care-System® is:

 

U bent de kleur die u kiest!

 


Deze beknopte lijst is bedoeld als een stimulans voor uw intuïtie. De grootste kracht van Aura-Soma kleuren is dat zij levendig en natuurlijk zijn. Het mooist is daarom nog altijd als u met uw eigen ogen naar de échte levendige kleuren kijkt om uw keuze te maken.

 

 

 

Deze informatie draagt het copyright van de ART & SCIENCE INTERNATIONAL ACADEMY OF COLOUR TECHNOLOGIES, UK.
Geen selectie of deel van dit materiaal mag zonder voorafgaande toestemming door de uitgever worden gereproduceerd.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.