ArchAngeloi

AURA-SOMA® ArchAngeloi Essences

IMG 0040De ArchAngeloi essences zijn in deze tijd met een heel speciaal doel ontstaan.
De ArchAngeloi zijn deel van de spirituele hiërarchie en daarbinnen representeren zij de Spirits van het vuur. De naam ArchAngeloi komt zowel uit Griekse als Hebreeuwse Bijbelse bronnen.
ArchAngeloi zijn synoniem voor - en in de esoterie traditie bekend als - Aartsengelen.
Ze zijn de  boodschappers van God. Aartsengelen worden gezien als wezens die de volksgeest van een land ondersteunen gelijk de landschapsengelen.
De adelaar van Amerika bijvoorbeeld zegt iets over de volksgeest en is een ArchAngeloi. Ieder land heeft dergelijke beschermende wezens, die als bekend symbool, de naties en groepen begeleiden en zelfs de leiders van die landen overschaduwen.

De ArchAngeloi hebben ook relaties met individuele mensen en hun persoonlijke groei. De hiërarchie van de ArchAngeloi ondersteunt individuele mensen vooral tijdens perioden van verandering of overgang, zoals de tijd tussen de dood en een daaruit volgende nieuwe geboorte. De begeleiding richt zich vooral tot het etherische lichaam. De herinnering aan deze begeleiding wordt via het etherische lichaam in de individuele ervaring opgeslagen als het individu de geestelijke wereld verlaat om te incarneren.

In deze tussentijd worden zaden in de zielsexpressie van het Zelf gelegd, die de tendentiële wezensaard van de ziel voor het komende leven uitdrukken en die ook
Het potentieel van omstandigheden en gebeurtenissen uit vorige levens bevatten.
De ArchAngeloi essences wekken de herinnering aan deze zaden en de ingeprente potentiëlen op en activeren de oorspronkelijke intenties.

Terwijl ons fysieke lichaam een instrument is voor het ontwikkelen van zintuigen en een positief zelfbewustzijn, is ons etherische lichaam ontvankelijk voor buitenaardse, hemelse en kosmische krachten. Het heeft iets edels, is ontvankelijk en is in staat om op stimulatie te reageren.

Op dit moment kunnen de ArchAngeloi op deze manier met ons communiceren - met die delen van ons wezen die vrijer zijn van gewoonten en geconditioneerde patronen.
Ze zijn in deze tijd op verzoek van de spirituele hiërarchie, vrijgegeven om zaden te wekken, die lang geleden geplant zijn om de ontwikkeling van een hoger plan voor de aarde te stimuleren. Degenen die toegang tot de ArchAngeloi vinden, zullen aan deze ontwikkeling, via het etherische lichaam, deelhebben.

Rudolph Steiner beschouwde de ArchAngeloi als zeer belangrijk toen hij de wisselwerking tussen tijd en evolutie onderzocht. Hij had de indruk dat de aarde door enorme evolutie cycli was gegaan en dat de ArchAngeloi in een ver verleden een hoog ontwikkelingsniveau bereikt hadden. Ofschoon ze nu buiten de dimensie van tijd bestaan, staan ze klaar en zijn op dit moment speciaal gericht op de evolutie op aarde. Doel is de individuele mens helpen inspireren om als lichtwezen uitdrukking van het Licht te zijn. Terwijl de ArchAngeloi buiten de beperkingen van tijd en ruimte staan en misschien op plaatsen zijn, die honderden kilometers uit elkaar liggen, hebben ze de mensen geholpen, meer in het fysieke te komen.

We staan aan het begin van een nieuwe periode in de evolutie, zowel van de aarde als van de mensheid. Dit valt samen met het einde van het Vissen- en het begin van het Waterman tijdperk. Op het fysiekaardse niveau voelen we de invloeden van luciferische en ahrimanische invloeden, die ons aanmoedigen, als individuen naar spirituele groei te streven.
Als menselijke wezens moeten wij ons door betrokkenheid met de plaats waar we geboren zijn en waar we leven, waaraan we door omstandigheden aan goepsethiek, sociologische, politieke en familiare constellaties etc. gebonden zijn, verder ontwikkelen.

De ArchAngeloi kunnen ons, in het kader van onze ontwikkeling, helpen creatief op deze krachten te reageren. Ze stimuleren de ontwikkeling naar spirituele groei in individuen en groepen, die bereid zijn, om deze mogelijkheden op aarde te ontwikkelen. Doordat zij het individu ondersteunen een bewustzijn van spirituele waarheid te ontwikkelen, maken zij tegelijkertijd duidelijk hoe belangrijk het gewone leven op aarde is.
Op deze manier kan het individuele zielenpad met bewustzijn gegaan worden.
De mogelijkheid om te denken en te voelen en de eigen wil tot uitdrukking te brengen kan - rekening houdend met datgene wat vanuit het hoogste perspectief het beste is -geïntegreerd worden.

De ArchAngeloi zijn de bewakers van alle mensen en alles wat leeft, ze komen in crisistijden als er behoefte is aan bescherming en begeleiding. Zij kunnen vreugde en geluk brengen en de bewustzijnsontwikkeling zo inspireren dat een aards paradijs, zowel in persoonlijk als in wereldwijd perspectief, zou kunnen ontstaan. De missie van de ArchAngeloi kan gezien worden als de intentie de ontwikkeling naar positieve verandering aan te moedigen.

De ArchAngeloi essences bieden, in deze tijd, een echte inspiratie vanuit de spirituele wereld. Ze beschikken over de juiste kracht en trilling voor de persoonlijke aura. Omdat de ArchAngeloi tot diep in de collectieve lagen werken, omdat ze bijvoorbeeld de ontwikkeling van familie, groepen, steden en landen ondersteunen, bereiken ze het individu en zijn / haar bewustzijnsniveau ook met betrekking tot het collectief.
Op een bepaalde manier ondersteunen ze een van de kernprocessen van AURA-SOMA, de weg van de individuatie, de activering van het turkoois kleurig gebied, het Ananda Khanda.

Als we ons meer bewust worden van de erfenis van onze voorouders, de collectieve geloofspatronen en de archetypische modellen, kunnen we heldere beslissingen nemen.
Vaak vinden we onszelf terug in levenssituaties, waarin we precies hetzelfde reageren als onze ouders.
Hier helpen de ArchAngeloi een weg te vinden, spontaner te handelen en duidelijker met onszelf en onze eigenverantwoordelijkheid om te gaan. De eerste stap tot een positieve verandering is het erkennen en accepteren van een situatie zoals die is.

Eigenverantwoordelijkheid komt het collectief ten goede, die dit zowel goedkeurt als door een groeiende groepsverantwoordelijkheid voortzet.
Een voorbeeld hiervan is de verantwoordelijkheid van de menselijke familie voor dat, wat wij de aarde aandoen. De essences zullen door de ontwikkeling op het fijnstoffelijke niveau, dat met het lichamelijk niveau verbonden is, een contact met de ArchAngeloi herstellen.

We krijgen de mogelijkheid het pad, van de constante herhalingen en eindeloze uitwerkingen van de voorbestemde collectieve patronen, te verlaten.
We ervaren ondersteuning, onze gebruikelijke gedachten en gedragspatronen los te laten, die deze patronen eindeloos hebben laten worden. Dat maakt ons vrijer zowel onze karmische verantwoordelijkheden en mogelijkheden alsook ons lot op te nemen, wat in het verloop van de incarnaties ook wel dharma genoemd wordt.

Na het gebruik van de ArchAngeloi essence kan een prikkelend gevoel in het lichaam worden waargenomen, dat te maken heeft met een nieuwe energie op het fijnstoffelijk niveau. Een gevoel van welbehagen kan optreden, als het lichamelijke niveau zich de energieën begint te herinneren.

 

IMG 0007 2

 

ArchAngeloi Essence Michaël zou ons kunnen helpen om de weg naar ons hart te zuiveren. De energieën van deze Essence zouden ons kunnen ondersteunen om intense angsten en vrees los te laten. 

IMG 0008 5

 

ArchAngeloi Essence Gabriël zou ons kunnen leiden om ons ware zelf te ontwikkelen. 

IMG 0009 5

 

ArchAngeloi Essence Raphaël Moedigt ons aan om vrede te vinden waardoor een gevoel van welzijn en heelheid ontstaat.

IMG 0010 2

 

ArchAngeloi Essence Uriël Helpt door onze groei naar helderheid en intuïtieve waarneming te ondersteunen.

IMG 0011 3

 

ArchAngeloi Essence SandalphonBrengt een begrip van wat onderlinge afhankelijkheid – ook in de maatschappij – betekent.

IMG 0012 2

 

ArchAngeloi Essence Tzadkiël Brengt de mogelijkheid van wedergeboorte. Een nieuw perspectief in ons begrip en de ervaring van liefde.

IMG 0013 2

 

ArchAngeloi Essence MetatronZou ons kunnen helpen om de ondersteuning voor het geheel – voor allen – waar te nemen en te versterken; de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden binnen in ons.

IMG 0014

 

ArchAngeloi Essence JophiëlBiedt een weg aan voor meer waarheid, harmonie en hoop.

IMG 0015 3

 

ArchAngeloi Essence ChamaëlHet is zo als het is. Berusting en echte, liefdevolle zorg zou Chamaël ons kunnen brengen.

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.